APOTHEEK
HET
GASTHUIS

Onze Diensten

Farmaceutisch dossier

Uw farmaceutisch dossier: een noodzaak! Een verplichting?

Telkens als uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, waakt hij over uw veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die u gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen, ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Omdat dergelijke geneesmiddeleninteracties ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, worden ze door uw apotheker nagekeken. Door deze medicatiebewaking worden veel problemen met geneesmiddelen vermeden.

Wanneer u met een doktersvoorschrift bij uw apotheker langs gaat, is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in uw Farmaceutisch Dossier. Naast uw identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen en de datum van aflevering geregistreerd.

Uw apotheker mag daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid. Een goed gestoffeerd Farmaceutisch Dossier bevat namelijk ook informatie over uw geneesmiddelen die niet op voorschrift zijn, uw eventuele allergie, chronische aandoeningen, contactgegevens,…

U kunt bij uw apotheker steeds uw Farmaceutisch Dossier inkijken en indien u dit nodig vindt, kan u hem een afschrift vragen.

Uw geïnformeerde toestemming? De beste garantie op continuïteit en kwaliteit van zorgverlening!

Met een geïnformeerde toestemming geef je zorgverleners aan wie je de zorg voor jouw gezondheid toevertrouwt, toegang tot een globaal overzicht van jouw medische gegevens.

Wanneer je akkoord gaat met de beveiligde uitwisseling van je gezondheidsgegevens, kunnen zorgverleners die je behandelen relevante informatie met betrekking tot jouw gezondheid delen met elkaar. Zo kan je apotheker jouw medicatiehistoriek delen met collega-apothekers tot wie je je wendt (bijvoorbeeld tijdens een wachtdienst) via een beveiligd centraal platform. Dankzij die gratis dienstverlening geniet je overal in België van extra veiligheid.

Privacy primeert

Uw gezondheidsgegevens zijn beschermd door de privacywetgeving en dus volledig vertrouwelijk en perfect beveiligd. Uitwisseling tussen zorgverleners kan dan ook enkel en alleen als u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven. Uw medicatiegegevens kunnen enkel geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel afhaalt. De apotheker en zijn medewerkers zijn tevens gebonden aan hun beroepsgeheim.

Uw gezondheid, uw beslissing

U kan uw geïnformeerde toestemming met behulp van uw elektronische identiteitskaart zelf registreren via PatientConsent.be, maar kan dat ook laten doen door uw apotheker, huisarts of een andere zorgverlener, door uw ziekenfonds of door de opnamedienst van het ziekenhuis.

U kan uw toestemming ook op ieder moment beheren (bepaalde informatie niet delen, specifieke zorgverstrekkers uitsluiten…) en/of intrekken. Uw gezondheid, uw beslissing!

Volgend filmpje geeft u meer informatie over uw geïnformeerde toestemming.


www.patientconsent.be

Terug naar het overzicht
© Apotheek Het Gasthuis Gasthuisstraat 31 - 3200 Aarschot, 016/56.60.98,
Disclaimer